Noodverlichting

Wet- en regelgeving voor noodverlichting

Er zijn diverse normen, wetten en regels met betrekking tot noodverlichting. Eén daarvan is het Bouwbesluit. Hierin wordt, samen met de gemeentelijke bouwverordening, bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien dat de noodverlichting jaarlijks onderhouden wordt. Dit wordt ook geëist in het Arbobesluit.

Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 dat op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aanwezig is. Wij verzorgen de levering en montage van vluchtweg en noodverlichting. Wij werken met kwaliteitsmerken en passen in het kader van de duurzaamheid al veelvuldig LED armaturen toe.

Tot ons leveringspakket behoren de verschillende nood-/vluchtweg-verlichtingsarmaturen voorzien van de juiste pictogrammen conform NEN en ISO 7010.