AED

De Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat het hart van slachtoffers van een hartstilstand (circulatiestilstand) met behulp van elektroschokken weer op gang kan brengen. In de eerste minuten na een hartstilstand is er doorgaans sprake van een ritmestoornis. Het hart staat dus niet stil, maar beweegt in een ongecoördineerd ritme. Daardoor wordt het bloed niet meer rondgepompt.

Verplicht of niet?
Door toediening van elektroschokken kan het normale ritme weer worden hersteld. Hoe sneller hulp met de defibrillator geboden wordt, hoe groter de kans op overleven zonder blijvende schade aan hersenen en andere organen. Doordat het apparaat zelf aangeeft wat er moet gebeuren, kan het ook gebruikt worden door niet-professionele hulpverleners. Voor de meeste bedrijven is het aanwezig zijn van een AED nog geen keiharde verplichting.

Toch is het vanuit de Arbo-wet een verplichting dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en welzijn van de werknermers en de bezoekers. Vanuit dat perspectief is het aanschaffen van een AED een logische investering. Bedrijven en instellingen met een verhoogd risico zoals sportscholen, maar ook zorgcentra en tandartsen zijn inmiddels wel aan hun stand verplicht om de juiste behandeling te kunnen garanderen bij een hartstilstand en daarom een AED beschikbaar moeten hebben.