Noodverlichting

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt derhalve door de wetgever erkend middels het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Arbo-wet. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt derhalve onder een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat een noodverlichtingssysteem minstens één keer per jaar moet worden geïnspecteerd.

Regelmatige controle en onderhoud daarbij zijn belangrijk en noodzakelijk. Een erkend onderhoudsdeskundige zal door de eigenaar/gebruiker moeten worden aangewezen om het noodverlichtingssysteem te controleren, onderhouden en alle nodige werkzaamheden aan het systeem uit te voeren.

Wilt u meer weten over deze dienst neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0591-318760 of mail naar info@westhart.nl.