Droge stijgleidingen

Wij zijn een REOB erkend onderhoudsbedrijf droge stijgleidingen.

Onderhoud droge stijgleidingen
Onderhoud droge stijgleidingen verplicht? Bij de bouw van een pand wordt bepaald of er droge stijgleidingen (ook wel blusleidingen genoemd) in het gebouw komen te zitten (bouwbesluit). Deze leidingen staan droog en worden door de brandweer gebruikt om het bluswater naar de juiste verdieping te pompen. Zonder een goed werkende leiding is het voor de brandweer moeilijk om snel een brandhaard te bereiken. Het is daarom van groot belang dat deze leidingen volgens de NEN 1594-2006 worden onderhouden.

Onze onderhoudsdeskundigen zijn opgeleid om de droge stijgleidingen volgens de NEN 1594-2006 te onderhouden. Dit geeft u de zekerheid dat alles volgens de geldende voorschriften uitgevoerd wordt.

Onderhoud droge stijgleidingen volgens de NEN1594-2006
Volgens de NEN 1594-2006 moet een droge blusleiding jaarlijks gecontroleerd worden en eens in de vijf jaar beproefd. Dit dient ook te gebeuren na gebruik van de leiding of reparaties. Uiteraard verzorgen wij ook de reparaties voor u.

Jaarlijks onderhoud droge stijgleidingen
Visuele controle van de stijgleidingen, controle op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen, controle op de aanwezigheid van afsluiters, handwielen, blinddeksels, aansluitstukken, gevelkast, pictogrammen en controle op de bereikbaarheid van de droge blusleiding.

Afpersen droge stijgleidingen
Tijdens het afpersen van de droge stijgleidingen dient de blusleiding, na geheel met water te zijn gevuld, te worden onderworpen aan een druk van 2400 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende 5 minuten handhaven. Tevens zullen de volgende handelingen nog verricht worden:

  • Visuele controle van de blusleidingen.
  • Controle op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen.
  • Controle op de aanwezigheid van afsluiters, handwielen, blinddeksels en aansluitstukken.
  • Controle op de bereikbaarheid van de droge stijgleiding.

Nadat de leiding geen gebreken en/of lekkages vertoont zal door ons een certificaat verstrekt worden met een geldigheidsduur van 5 jaar na afpersdatum.