Blusmiddelen

Wij zijn voor het onderhouden van blusmiddelen gecertificeerd door het CIBV. Het CIBV certificeert onderhoudsbedrijven en controleert daarbij op het voldoen aan de criteria uit het certificatieschema. Deze criteria gaan over de uitrusting van het onderhoudsbedrijf, de deskundigheid van het personeel en de wijze van onderhoud van kleine blusmiddelen. Een CCV erkend bedrijf staat garant voor goed onderhoud door goed opgeleid personeel!

De Arbo-wet en de Wet Milieubeheer eist dat blusapparatuur onderhouden wordt volgens NEN 2559. Dit geldt ook voor de meeste verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten. Globaal bestaan de onderhoudsprocedures en -werkzaamheden uit de volgende stappen:

Brandblussers

1. Jaarlijks onderhoud door een REOB-gediplomeerd onderhoudsdeskundige.

2. Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud (UO1) en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers.

3. Revisie na tien jaar (UO2); de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd. Slang, pistolen en patroon moeten worden afgeperst en geijkt.

4. Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud (UO1) wederom plaats.

5. Na twintig jaar moeten blussers worden vervangen en buiten gebruik gesteld.

Brandslaghaspels

Volgens de NEN-EN671-3 moeten brandslanghaspels op de volgende wijze worden onderhouden:

1. Jaarlijkse onderhoud.

2. Vijfjaarlijkse beproeving van de slang.

Wilt u meer weten over onze diensten neem dan contact met ons op via 0591-318760 of info@westhart.nl.