RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet). Wij kunnen voor u uw RI&E verzorgen.

Wilt u meer weten over deze dienst neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0591-318760 of mail naar info@westhart.nl.