Droge stijgleiding

Gebouwen met een vloerhoogte van meer dan 20 meter dienen te zijn of worden voorzien van een droge stijgleiding. Deze leiding heeft als dienst voor de brandweer die bij een calamiteit in het gebouw op gewenste plek kan aankoppelen om vervolgens de brand te bestrijden. Wij verzorgen voor u de aanleg van de droge blusleiding.

Behalve de aanleg voeren wij voor u ook het noodzakelijke onderhoud aan de droge stijgleiding uit. Bij het onderdeel Onderhoud vindt u alle informatie over 'onderhoud droge stijgleiding'.