CO2 blussers

De CO2 blusser of koolzuursneeuwblusser is te herkennen aan de zwarte sneeuwkoker aan het uiteinde van het blusapparaat. Dit type blusser wordt vaak gebruikt in omgevingen met kostbare zaken zoals bijvoorbeeld elektrische apparatuur. Het nadeel van de CO2 blusser is dat de blusser niet gebruikt kan worden in kleine ruimtes gelet op de zuurstofverdringing en kans op verstikkingsgevaar.

Daarnaast mag een CO2 blusser niet worden meegeteld in de projectering conform de NEN 4001. Hierdoor dient er een extra blusser geplaatst te worden. Een goed alternatief hiervoor is de waternevelblusser. Uiteraard leveren wij deze waternevelblusser ook.